Husbilsmäklaren

För ett växande antal husbilskonsumenter har bristen på tid och tålamod för att sälja en husbil väckt intresset att anlita en professionell husbilsmäklare som hjälper till med försäljningen. Och för att hjälpa till att betjäna denna efterfrågan har en marknad med husbilsförmedlare uppstått. De flesta är lokala aktörer, men husbilsköpare är ofta villiga att resa ganska långa sträckor för att hitta en husbil de trivs med. Därför annonserar husbilsmäklarna över hela Sverige. Husbilsmäkleriet har en avgift likt bostadsmäklare.

Det viktigt att göra en liten koll av husbilsmäklaren innan du anlitar den.Tänk på att mäklaren intar en neutral roll som ska representera både säljare och köpare. Att anlita en mäklare som representerar dig i köpprocessen kan spara pengar, men kommer främst att spara tid och krångel.

Husbilsmäklarens roll

Konceptet med en husbilmäklare är relativt enkelt: du är inte en professionell husbilköpare, så du behöver vägledning av ett proffs som kan ge råd kring de viktigaste sakerna kring köptransaktionen. Det kan vara förvirrande med finansiering, avgifter, fordonsdata, prestanda, tillägg, skatter vilket gör att det är vettigt att överlåta förhandlingarna till någon som arbetar med detta varje dag.

Tusentals nöjda konsumenter kan intyga om värdet med husbilsförmedling. En potentiell köpare kan nås av ett "bästa pris"-erbjudande, men där det är svårt att bedöma att alla delar i garanti, besiktning och avtalspunkter är avhandlade. Samma fordonsmodell kan ha olika konfigurationer och skick. Mäklaren har erfarenhet av husbilsmodeller och kända återkommande fel. De vet hur mycket man värderar husbilen beroende på ålder och miltal. 

Men mycket av vad en mäklare ger är bekvämlighet och sinnesfrid. 

Välj en mäklare med oberoende verkstad

Det finns olika typer av husbilsmäklare. Dels finns de märkesbundnda vilka oftast är trogna de egna märkena. De betonar ofta vikten av orginaldelar som är dyrare. Det finns husbilsmäklare som har en stor verkstad och service-organisation. Dessa har en tendens att vilka generera intäkter för sin verkstadsverksamhet snarare än att generera värde för köpare och säljare. 

Alla arbetar inte riktigt för konsumenten. Välj gärna en husbilsmäklare som är oberoende av märke och verkstad.

Ställ gärna frågor om mäklaren, hans eller hennes bakgrund, avgiftsstrukturen och företagets historia. De flesta välrenommerade mäklare är stolta över sitt oberoende från återförsäljare och kommer öppet att skryta om sina nöjda kunder.